CAPOEIRAUNDERVISNING FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE - PRÆCIST, VENLIGT OG TÅLMODIGT

Black Movement foredrag tirsdag d. 8 april

Foredrag om Black Movement i Brasilien

Spændende foredrag tirsdag den 8. april:
Black Movement i Brasilien v. Rune Kier Nielsen, kl. 19-21

Foredraget handler om "O movimento negro" og deres brug af historien om Zumbi, Palmares, Quilombos, slaveriet og Afrika i konstruktionen af en positiv sort identitet i modsætning til de racistiske stereotyper.
Hvorfor kalder nogle brasilianer sig for ‘sorte’, når det er stigmatiserende og de ligeså vel kan kalde sig for ‘mulat’ eller andre farvekategorier?
Oplægsholderen vil komme ind på, hvordan en anerkendelse og bekæmpelse af racisme nødvendiggør et opgør med Brasiliens selvbillede som et harmonisk racedemokrati bygget på sex mellem racerne, og på hvilke implikationer opgøret med dette selvbillede har for aktivisternes identitet. Derved vil det blive illustreret, hvordan identifikation som sort kan have positive konsekvenser for en følelse af handlekraft og derved håb for fremtiden.

Rune Kier Nielsen er antropolog og har skrevet speciale om Black Movement i Brasilien udfra feltarbejde foretaget i Brasilien 2006.

Foredraget finder sted på Café Globen, Turensensgade 2B, 1368 København K.
Pris: gratis for medlemmer, 25 kr. for ikke-medlemmer.
Nærmere info www.netla.dk

Leave a Reply